Podpora hnízdění ptactva v lesích

Lesní závod již řadu let podporuje aktivity ČSOP Břeclav v oblasti ochrany a podpory hnízdění ptačích obyvatel lesa. Dlouhodobé projekty v lesích Břeclavska jsou zaměřeny na instalaci ptačích budek pro drobné pěvce, ale také dravce a sovy. V současné době sledují a udržují ochránci přírody kolem dvou tisíc ptačích budek. Více informací zde.

V posledních letech též probíhají projekty zaměřené na vyhledávání a označování doupných stromů v lesích spravovaných LČR.

   Krmící samec lejska bělokrkého u budky vyvěšené 
   ČSOP Břeclav.
   Kontrola obsazenosti budek.
   Doupný strom s množstvím dutin může být domovem
   mnoha obyvatel lesa. Označení má za cíl informovat
   lesní dělníky, aby nedošlo ke skácení takového stromu.